Cụm 11, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | ĐT: 0243.366.8799